Home / proRMS / Klienci / Średniej wielkości hotel sieciowy

Średniej wielkości hotel sieciowy

Ten hotel to punkt charakterystyczny znajdujący się w centrum miasta. To miejsce, w którym pokoje historyczne łączą się z nowoczesnymi usługami. Jako hotel pięciogwiazdkowy musi on spełniać najbardziej rygorystyczne normy. Obiekt jest często odwiedzany zarówno przez zwykłych turystów jak i gości biznesowych.

Jak każdy hotel sieciowy, zawiera on dobrze rozwinięte procedury dot. funkcjonowania. Jednak będąc częścią większej całości, hotel musi być stale monitorowany w celu zapewnienia jego rentowności. Podlega on również szybkiej konsolidacji. Przychodami hotelu zarządza nie tylko Revenue Manager, ale również inni pracownicy. RM zajmuje się kilkoma obiektami, więc nie zawsze może pomóc, a kwestie przychodowe czasami pozostają w rękach miejscowego personelu.

Dzięki funkcjom analitycznym proRMS przetwarza dane w ciągu nocy i może generować cenne raporty każdego dnia rano. Personel hotelu może je przejrzeć i zdecydować, jaki będzie następny ruch. Co więcej, proRMS przedstawia dokładne rekomendacje, więc skutecznie wspiera on personel hotelu pod nieobecność Revenue Managera. RM wprowadza jedynie drobne korekty. W wyniku tego miejscowi pracownicy hotelu, a także RM okresowo odwiedzający obiekt, mają mniej pracy w zakresie uzyskiwania wyższych przychodów.