Home / proRMS / Klienci / Mały niezależny hotel

Mały niezależny hotel

Ten hotel to ważny punkt orientacyjny we Wrocławiu, jest znany i renomowany. Nie ma żadnych problemów z przyciąganiem klientów. Są to głównie turyści, którzy chcą zwiedzić stare miasto lub klienci MICE, którzy korzystają z ekskluzywnych sal konferencyjnych hotelu.

Kiedy po raz pierwszy zbliżyliśmy się do tego hotelu, zauważyliśmy kilka brakujących punktów. Hotel ten działał głównie na co dzień, ograniczając do minimum swoje procedury. W rezultacie hotel cieszył się umiarkowanym obłożeniem, ale nie przynosił tak dużych przychodów, jak powinien. Przeanalizował również, którzy goście odwiedzili, ale nie wziął pod uwagę podziału ich na segmenty.

System proRMS zaproponował przydatne zalecenia, nawet przy ograniczonych danych początkowych. W trakcie swojego działania system zgromadził i przetwarzał cenne informacje. Przedstawił dokładniejsze rekomendacje i przedstawił prognozę, która przełożyła się na wyższe przychody hotelu. Co więcej, personel hotelu opracował skuteczną strategię i przydatne procedury, które doprowadziły do ​​usprawnienia funkcjonowania hotelu. Obecnie hotel działa równie wydajnie jak duże hotele sieciowe i generuje wyższe przychody.