Home / proRMS / Połączenia

Połączenia

PMS, Price Shopper, ChM, CRM…

Lista systemów i źródeł danych, z którymi system proRMS umie się komunikować i wymieniać dane

proRMS komunikuje się z