OSTATNIA SZANSA NA DOTACJE DO 540 000 zł.

May 7, 2024

Właśnie (od 6 maja) trwa nabór w ramach KPO (Krajowego Planu Odbudowy) na dotacje o max. wartości 540 000 zł netto i poziomie dotacji 90%. Nabór prawdopodobnie zakończy się w maju lub najpóźniej na początku czerwca.
Jeszcze możesz z niego skorzystać ! Możesz uzyskać dotacje na zakup środków trwałych – wyposażenia i inwestycji remontowo – budowlanych. Kluczowym aspektem jest uzyskanie dodatkowym punktów w ramach cyfryzacji, nasze systemy proRMS i proUsali są kwalifikowane i pozwalają uzyskać dodatkowy punkt, który może zadecydować o przyznaniu dotacji dla Twojego hotelu.proRMS – system do zarządzania przychodami klasy Revenue Management System w technologii SaaS (aplikacja w chmurze), oparty na sztucznej inteligencji. Celem proRMS jest optymalne wykorzystanie dynamicznego popytu na rynku poprzez automatyczne dostosowanie polityki cenowej.
  • Moduł PriceOptimizer automatycznie pobiera dane dotyczące rezerwacji oraz ceny konkurencji z portali takich jak booking.com. Inteligentne algorytmy analizują dynamikę rezerwacji, zachowanie gości oraz zmiany cen konkurencji, co umożliwia podejmowanie decyzji o zmianie cen oraz stosowanie właściwych restrykcji handlowych dla wybranych cenników lub kanałów dystrybucji, dzięki integracji z ChannelManagerem. Zaawansowana technologia pozwala systemowi podejmować autonomicznie decyzje w trybie autopilota lub wspierać Managera w trybie doradczym poprzez notyfikacje o konieczności zmiany polityki cenowej. Automatyzacja całego procesu przyczynia się do oszczędności czasu, co znacznie redukuje koszty. Wykorzystanie systemu proRMS i zaawansowanych algorytmów umożliwia analizę ogromnych ilości danych aby podjąć właściwą decyzję precyzyjnie w czasie, co z kolei skutecznie zwiększa wykorzystanie dynamicznego popytu i przekłada się na znaczący wzrost przychodów.
  • Moduł analityczny BI składa się z kliku narzędzi (Dynamic Reports, Charts & Trends), które pozwalają dynamicznie i elastycznie modelować zbiory danych pozyskanych automatycznie przez system. Zdolność archiwizacji szczegółów zmian rezerwacji w czasie, ich standaryzacja daje możliwości budowania unikalnych struktur i baz danych. Dzięki temu poprzez przyjazny interface dla użytkownika trudne analizy wykonywane są automatycznie. Szeroki zakres komponentów pozwala w łatwy sposób modelować własne spersonalizowane zestawienia danych. Zestaw narzędzi analitycznych automatyzuje wewnętrzne raportowanie aby zadbać o pełną sprawozdawczość dla osób zarządzających hotelem.
  • Moduł Market Skanner (premium) – potężne narzędzie, które przez geolokalizację jest w stanie każdego dnia zeskanować stan dostępnych pokoi nawet dla kilkuset obiektów z danego rynku. System uzgadnia poziom dostępnych pokoi (podaż) i następnie zaczyna uczyć się jej zmian w czasie dla różnych sezonów. Po okresie nauki modeli danych system jest wstanie rozpoznać proaktywnie z dużym wyprzedzeniem czy podaż jest większa lub mniejsza w stosunku do dynamicznych zachowań w przeszłości. Pozwala to skutecznie odczytać pozytywne lub negatywne zmiany popytu. Dzięki temu system informuje o takich skrajnych zmianach poprzez alerty, a zintegrowana wtyczka do modułu PriceOptimizer pozwala skutecznie wzmocnić kompetencje automatycznych decyzji podejmowany przez ten moduł.

 

proUSALI – system do rachunkowości zarządczej oparty na międzynarodowym standardzie USALI dedykowany dla HORECA w technologii SaaS (aplikacja w chmurze). Celem proUSALI jest wyodrębnienie i zmapowanie centrów przychodowo-kosztowych oraz podgrup dla działów operacyjnych do monitorowania i kontroli szeroko pojętej rentowności poszczególnych usług hotelowych.
  • Moduł P&L automatycznie pobiera dane dotyczące kosztów z systemu finansowo-księgowego oraz przychodów z operacyjnego systemu hotelowego (PMS), co umożliwia pełną analizę wskaźnikową w wybranych przekrojach poszczególnych usług. Interface tworzenia własnych widoków dla różnych okresów czasu pozwala porównywać wyniki i wskaźniki do wybranych wykonanych okresów, budżetów lub prognoz. Dodatkowa funkcjonalność tworzenia własnych wskaźników umożliwia ich zapamiętywanie i dynamiczne wykorzystanie na wybranych spersonalizowanych widokach. Szybki wgląd w marżowość poszczególnych działów lub usług pozwala proaktywnie monitorować ich marżowość i diagnozować negatywne ich odchyły. Uzyskana wiedza przekłada się bezpośrednio na optymalizację rentowności
  • Moduł budżetowy – system automatycznie tworzy strukturę budżetów, a dodatkowe funkcjonalności pozwalają w łatwy i przyjazny sposób przejść przez proces planowani celów biznesowych. Moduł pozwala na tworzenie wielu budżetów i ich wersjonowania, dzięki temu łatwiejsza jest realizacja budżetowania dla zespołu, a dodatkowe scenariusze mogą być wykorzystywane do bieżących prognoz.
  • Moduł What if (premium) – narzędzie pozwala prowadzić analizę hipotetycznych zmian zmiennych kosztów jednostkowych lub stałych kosztów z wariacją zmiany przychodów aby zasymulować skutek i wpływ zmiany progu rentowności. Ten moduł pozwala budować różne scenariusze wykorzystując wiedzę o stopniu zmiany przyszłych kosztów, potencjalnych inwestycji czy zmianach strategii sprzedaży aby ocenić stopień rentowności i podejmować trafniejsze biznesowe decyzje limitując ryzyko strat.

Dowiedz się również
o naszych innych produktach i usługach

 

REVENUE
MANAGEMENT
SYSTEM

Technologia do zarządzania i optymalizacji przychodów. Popraw wskaźniki, nie trać czasu i oszczędź koszty.

 

SZKOLENIA
DLA HOTELARZY

Praktyczne kursy
i warsztaty. Eksperci
z różnych dziedzin hotelarstwa dzielą się swoim know-how.

Poszerz swoje kompetencje!

 

DORADZTWO

Indywidualne i praktyczne wsparcie w zakresie zarządzania przychodami. Konsulting, audyt i wdrażanie procesów.

Poznaj nas!

 

Maintenance
& Care System

Aplikacja do zarządzania zadaniami i zasobami ludzkimi. Skutecznie planuj
i kontroluj pracę Twoich zespołów.