Pierwszy Polski RMS

Jun 29, 2020

Systemy RMS (Revenue Management System) pojawiły się kilkanaście lat temu w hotelarstwie. Obecnie znanych jest kilkadziesiąt systemów wspierających i automatyzujących procesy związane z polityką cenową hotelu.

Świadomość i wykorzystanie tych narzędzi w hotelach hiszpańskich, portugalskich, włoskich czy brytyjskich są znacznie większe, niż w innych krajach, w tym Polski. Na pewno sprzyja temu fakt dostępności rodzimych rozwiązań, z których większość pochodzi właśnie z tych krajów.

Brak polskiego przedstawicielstwa, a przez to utrudniony kontakt, ograniczona informacja o produkcie czy wdrożenie dostosowane wyłącznie do lokalnych realiów na pewno nie pomagają w podjęciu decyzji o wyborze takiego rozwiązania w hotelu. Aspekt kosztowy też nie jest bez znaczenia. Dodatkowo przy utrudnionej weryfikacji korzyści, decyzja często jest odmowna.

A wcale tak nie musi być.

Oprócz globalnie dostępnych systemów znanych producentów jest też produkt stworzony w Polsce –proRMS!

Chociaż działa on komercyjnie dopiero od niedawna, zyskuje coraz większe uznanie revenue managerów dzięki swojemu niestandardowemu i dogłębnemu podejściem do tematu.

proRMS to pierwszy polski RMS stworzony w całości w naszym kraju. Przez wiele miesięcy pracował nad jego rozwojem kilkudziesięcioosobowy zespół inżynierów oprogramowania z Wrocławia, analityków danych oraz specjalistów z obszarów technologii i hotelarstwa z całej Polski. Ciężko byłoby mówić o systemie dla hotelarstwa, gdyby jego kluczowe elementy nie zostały opracowane przez uznanych revenue managerów.

Korzystając z Polskiej myśli technicznej oraz branżowej, stworzyliśmy lokalnie produkt o aspiracjach globalnych.

Myślimy szeroko, ale też dogłębnie.

proRMS to nie tylko price optimizer, ale też rozbudowana analityka, dedykowane raporty oraz możliwość intuicyjnego tworzenia własnych, dowolnie złożonych analiz. W proRMS wdrożyliśmy skomplikowane algorytmy predykcji i przetwarzania skorelowanych danych pochodzących z wielu źródeł, opracowane z naukowcami z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Będziemy niwelować bariery związane z wdrażaniem i korzystaniem z systemów RMS, propagując nie tylko nasz system, ale przede wszystkim wagę i korzyści wynikające z odpowiedniego podejścia do revenue managementu.

Jedną barierę łamiemy już na początku – barierę kontaktu i dostępności. Jesteśmy z Wrocławia, ale działamy w całej Polsce. Chętnie zaprezentujemy działanie proRMS w kontekście Waszego hotelu i wskażemy korzyści, które warto wziąć pod uwagę.

Według naszej wiedzy to pierwszy polski RMS o takim zakresie i skali. Mamy nadzieję, że nasz produkt przyczyni się do popularyzacji systemów RMS w Polsce i pokaże wartości i korzyści, jakie dla hoteli niesie korzystanie z RMS.

Zapraszamy do kontaktu.

Dowiedz się również
o naszych innych produktach i usługach

 

REVENUE
MANAGEMENT
SYSTEM

Technologia do zarządzania i optymalizacji przychodów. Popraw wskaźniki, nie trać czasu i oszczędź koszty.

 

SZKOLENIA
DLA HOTELARZY

Praktyczne kursy
i warsztaty. Eksperci
z różnych dziedzin hotelarstwa dzielą się swoim know-how.

Poszerz swoje kompetencje!

 

DORADZTWO

Indywidualne i praktyczne wsparcie w zakresie zarządzania przychodami. Konsulting, audyt i wdrażanie procesów.

Poznaj nas!

 

Maintenance
& Care System

Aplikacja do zarządzania zadaniami i zasobami ludzkimi. Skutecznie planuj
i kontroluj pracę Twoich zespołów.