Rozwiązania dla hoteli na zmiany klimatu

Tryb

Online

Czas trwania

4h

Trenerzy

Agata Delmaczyńska

Certyfikat

Gwarantowany po szkoleniu

449,00 

Out of stock

Mozaika Klimatyczna to interaktywna gra pozwalająca na zrozumienie łańcucha przyczynowo skutkowy zmian klimatu. Uczestnicy odkrywają kolejno 42 karty, by w wyniku współpracy, stworzyć obraz tego skąd pochodzą zmiany klimatu i do czego mogą doprowadzić. W ten sposób powstaje zegar klimatyczny – począwszy od człowieka, po konsekwencje jego działań. 

Zanurzenie w tematyce środowiskowej i związane z tym emocje pozwalają na twórczą pracę zespołu, który podejmuje się kreowania rozwiązań gotowych do wdrożenia od jutra w życiu codziennym i w organizacji. Podczas znajdowania najlepszych alternatyw przyszłych działań brane jest pod uwagę łatwość ich wdrożenia i siła oddziaływania, oraz przede wszystkim doświadczenie i perspektywa innych uczestników. I choć często robimy całkiem sporo w kwestiach eko, zawsze podczas wspólnej burzy mózgów znajdą się dodatkowe pomysły na temat tego, co można zrobić więcej. 

Mozaika Klimatyczna (Climate Fresk) została stworzona na podstawie raportów naukowych przygotowanych przez The Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC). Idea warsztatu opartego na grze z użyciem 42 kart powstała w 2018 roku we Francji. Jej celem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat zmian na Ziemi. Inicjatorem szkolenia jest Stowarzyszenie La Fresque du Climat (www.climatecollage.org). Część zysków ze szkolenia zostaje przekazana organizacji Climate Fresk, w celu dalszego propagowania wiedzy środowiskowej i zwiększania świadomości klimatycznej. 

ZAKRES WARSZTATU

Cześć 1: Mozaika Klimatyczna – gra o zmianach klimatu 

  1. zapoznawanie się z kolejnymi elementami układanki – 42 kartami, które kolejno odkrywają łańcuch przyczynowo skutkowy zmian klimatu i wpływ działań człowieka
  2. stworzenie powiązań między poszczególnymi czynnikami wpływającymi na obecną sytuację 
  3. rozważanie punktów krytycznych, które mogą okazać się mieć kluczowy wpływ na dalsze działanie hotelu 
  4. zwerbalizowanie obaw i wątpliwości związanych z pojawiającym się obrazem

Część 2: Warsztat kreatywny – w poszukiwaniu rozwiązań

  1. ukierunkowanie emocji pojawiających się po ułożeniu Mozaiki na pracę twórczą poprzez wspólne poszukiwanie dostępnych alternatyw
  2. stworzenie zindywidualizowanej listy zielonych rozwiązań dotykającej wielu płaszczyzn –wyborów osobistych, społecznych i biznesowych 
  3. wypracowanie zestawu inicjatyw do działań w organizacji, które po powrocie do pracy można od razu zaimplementować w codziennych działaniach operacyjnych