Fundusze Europejskie

„Opracowanie systemu informatycznego budującego koszyk kosztowy dla hoteli”

PRZEDMIOT PROJEKTU

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych dotyczących przygotowania narzędzia informatycznego budującego koszyk kosztowy wybranego obiektu hotelowego. Głównym założeniem jest opracowanie algorytmu wyliczającego indeks kosztowy hotelu na bazie kosztów stałych i zmiennych oraz parametrów charakteryzujących typ hotelu.

 

CEL PROJEKTU

CELEM PROJEKTU jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez stworzenie narzędzia informatycznego wspierającego procesy pomocnicze hoteli dzięki przetwarzaniu dużych zbiorów danych z wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji.

 

REZULTAT PROJEKTU

REZULTATEM PROJEKTU będzie system uwzględniający dane z wielu źródeł, który, dzięki wykorzystaniu skomplikowanych modeli matematycznych, będzie w stanie określić indeks kosztowy hotelu na bazie kosztów stałych i zmiennych oraz parametrów charakteryzujących typ hotelu. Pozwoli to na wsparcie procesów decyzyjnych i tym samym zmniejszenie ryzyka finansowego związanego z błędną strategią biznesową.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

288 435,00 PLN

 

DOFINANSOWANIE Z UE

199 325,00 PLN

Dowiedz się również
o naszych innych produktach i usługach

 

REVENUE
MANAGEMENT
SYSTEM

Technologia do zarządzania i optymalizacji przychodów. Popraw wskaźniki, nie trać czasu i oszczędź koszty.

 

SZKOLENIA
DLA HOTELARZY

Praktyczne kursy
i warsztaty. Eksperci
z różnych dziedzin hotelarstwa dzielą się swoim know-how.

Poszerz swoje kompetencje!

 

DORADZTWO

Indywidualne i praktyczne wsparcie w zakresie zarządzania przychodami. Konsulting, audyt i wdrażanie procesów.

Poznaj nas!

 

Maintenance
& Care System

Aplikacja do zarządzania zadaniami i zasobami ludzkimi. Skutecznie planuj
i kontroluj pracę Twoich zespołów.